Komputerowe systemy sterowania

 

Nasi programiści bazując na doświadczeniu z wielu zrealizowanych projektów oraz oczekiwaniach naszych Klientów, stworzyli jednolite oprogramowania w pełni zapewniające optymalny pomiar i sterowanie parametrami w obiektach badawczych. Zadbali również o możliwość prezentacji graficznej oraz ciągły proces archiwizacji danych. System zapewnia podgląd oraz umożliwia zdalną korektę zadanych parametrów z każdego miejsca, z dostępem do sieci internetowej. Zainstalowany moduł powiadamiania alarmowego GSM gwarantuje natychmiastowe przekazanie informacji na temat niewłaściwego funkcjonowania układu lub konkretnego urządzenia.