Badawcze obiekty szklarniowe

 

Nasza firma zapewnia wykonanie nowych obiektów szklarniowych lub adaptację istniejących, z uwzględnieniem potrzeb każdego projektu badawczego. Oferujemy wykonanie konstrukcji, dostawę i montaż systemu wietrzenia recyrkulacji powietrza, kotar cieniujących i termicznych, układów grzewczych, klimatyzacyjnych, oraz pełne wyposażenie w komputerowe systemy sterowania klimatem, pomiaru i sterowania temperaturą, wilgotnością, doświetlaniem hodowli oraz dozowaniem CO2. Proces utrzymania właściwych parametrów temperatury i wilgotności wspomagamy poprzez zastosowanie urządzeń i instalacji zamgławiania wysokociśnieniowego. Hodowla może obywać się na dostarczonych przez nas stołach zalewowych lub regałach.