Fitotrony, komory jarowizacyjne, pokoje wzrostowe

Oferujemy wykonanie komór fitotronowych, jarowizacyjnych oraz pokoi wzrostowych jako nowe obiekty badawcze oraz modernizację istniejących. Kompleksowość realizacji zadania obejmuje swoim zakresem prace budowalne, dobór i montaż urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz wielofunkcyjne wyposażenie. Tworzone przez nas komory, dla zapewniania sterowania, pomiaru oraz archiwizacji zadanych parametrów, wyposażamy w spersonalizowane, autorskie oprogramowanie. Sterowanie oraz pomiar temperatury, wilgotności, zawartości CO2, O2 oraz innych parametrów odbywa się poprzez system czujników i skanerów zintegrowanych z komputerem centralnym. Obsługa komory dokonywana jest z wykorzystaniem ekranu dotykowego, komputera PC lub zdalnie z urządzeń mobilnych. W zależności od przedmiotu prowadzonych badań istnieje możliwość doboru systemu doświetlania w odniesieniu do rodzaju światła i jego mocy.